กรุงไทยเตือน โครงการคนละครึ่ง อย่าทุจริตแอบเปลี่ยนเป็นเงิน

ทั่วไป

จากกรณีโครงการคนละครึ่ง โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยภาครัฐจะจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปให้ผู้ซื้อ 50% และไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท มีผู้ลงทะเบียนครบ 10 ล้านคนแล้ว ล่าสุดนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

กระทรวงการคลัง กับธนาคารกรุงไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบโครงการคนละครึ่ง ได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามตรวจสอบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ

จากการตรวจสอบ ยอมรับว่า พบการชำระเงินและโอนเงินแบบผิดปกติขึ้นจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และรอการประมวลผลอยู่

ทั้งนี้ หากพบพฤติกรรมหรือธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโครงการ จะมีการระงับการใช้แอปพลิเคชัน และระงับการจ่ายเงินทั้งฝั่งร้านค้าและประชาชนทันที และหากตรวจสอบพบว่าการใช้จ่ายผิดเงื่อนไขจริง จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยเตือน โครงการคนละครึ่ง อย่าทุจริตแอบเปลี่ยนเป็นเงินสด