ธกส.โครงการใหม่ เงินให้กู้ยืม 50,000 บาท ฟรีดอกอนุมัติเลย

ทั่วไป

ธกส.โครงการใหม่ เงินให้กู้ยืม 50,000 บาท ฟรีดอกอนุมัติเลย

ธนาคาร เพื่อการ เกษตร เเละสหกรณ์ การเกษตร (“ธ.ก.ส.”) ได้ออกมาเปิด โครงการใหม่ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม พอเพียง เพื่อเลี้ยงชีพ เพื่อใว้เป็น เงินทุน เงินด่วน สำหรับ ผู้ที่ ได้รับ ผลกระทบ โควิด 19 รวมไปถึง ปัญหา ทาง เศรษฐกิจ รวมทั้ง การเดินทาง กลับต่างจังหวัด เพื่อสร้าง อาชีพ เปิดให้กู้ได้ ทั้ง เกษตรกร เเละ ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ ที่มี คุณ สมบัติ เป็นไปตาม เงื่อนไข

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตัวนี้ นั้นเป็น คนละส่วน กับ สินเชื่อ ฉุกเฉิน ที่มี วงเงิน ให้กู้ 10,000 บาท

วันนี้ ทางทีมงาน ได้รวบรวม ข้อมูล สินเชื่อ เงินให้กู้ยืมตัว ใหม่ สินเชื่อ พอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เเละ วิธีการ ลงทะเบียน ดังนี้

คุณสมบัติ ผู้ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จาก ธกส.

1.จะต้องเป็น เกษตรกร หรือ เป็นทายาท เกษตรกร หรือ บุคคลใน ครัวเรือน หรือ บุคคล ทั่วไป ที่ได้รับผล กระทบ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เเละ มีปัญหา ทาง เศรษฐกิจ ตกต่ำ เเละ เดินทาง กลับไปที่ ภูมิ ลําเนา เพื่อที่จะ ประกอบหา อาชีพ ใหม่

2.ยัง ไม่เคย ขึ้น ทะเบียน เป็น ลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน

3.มีเเผน ในการ ประกอบ อาชีพ เกษตร หรือ อาชีพ อื่นๆ ใน ลักษณะ เพื่อเลี้ยงชีพ ภายใน ครัวเรือน และใช้เงิน ลงทุน ที่ไม่มากนัก

วงเงิน การขอ สินเชื่อ 

-ให้กู้ได้ สูงสุด ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท

การชําระ คืนเงิน สินเชื่อ

-จะต้อง ชำระคืน ที่ไม่เกิน 12 เดือน นับตั้งเเต่ วันกู้ ยกเว้น จะมีเหตุ พิเศษ สวามารถให้ได้ ที่ไม่เกิน 18 เดือน

อัตรา ดอกเบี้ย 

-ในเดือน ที่ 1 ถึง 3 อัตรา ดอกเบี้ย ที่ 0% ต่อปี และ ในเดือน ที่ 4 เป็น ต้นไป จะคิด อัตรา ดอกเบี้ย ตาม MRR ( ซึ่งใน ปัจจุบัน ดอกเบี้ย MRR เท่ากับ 6.50% ต่อปี )

หลักประกัน การขอ สินเชื่อ

– ใช้ ที่ดิน หรือ ที่ดิน พร้อมสิ่ง ปลูกสร้าง ที่ เป็น ที่อยู่ อาศัย จํานอง เป็น ประกัน หนี้ สามารถ ให้กู้ ได้ที่ ไม่เกิน 95% ของ วงเงิน

– ใช้ บุคคล 1 คน ขึ้นไป ค้ำ ประกัน สามารถ ให้กู้ ได้ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท

– ใช้ บุคคล รับรอง รับผิด อย่างลูกหนี้ ร่วมกัน สามารถ ให้กู้ ได้ที่ ไม่เกิน 50,000 บาท

ระยะเวลา การจ่าย สินเชื่อ

ตั้งเเต่ บัดนี้ เป็นต้นไป วันที่ 30 เม.ย 64

ผู้ที่ ต้องการ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม และ ต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม สามารถ สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ 02-555-0555 หรือ เว็บไซต์ www.baac.or.th