ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืมเงิน 30,001-99,999 บาท ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน

ทั่วไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ยืมเงิน 30,001-99,999 บาท ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan ให้ยืมเงินได้ 30,001 – 99,999 บาท แถมยังสามารถ ผ่อนได้นาน สูงสุด57′ 60 เดือน จากทาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ SCB

สามารถ สมัครขอ สินเชื่อ เงินด่วน เงินสด ได้ง่ายๆ โดยที่ ไม่จำเป็น ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล มาค้ำ ประกัน แต่อย่างได รับเงินก้อน เข้าทาง บัญชี ธนาคาร สะดวก สบาย กับ หลากหลาย ช่องทาง ในการ ผ่อน ชำระ

การขอ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ทั่วไป

ขอสินเชื่อ ได้ง่ายๆ โดยที่ ไม่จำเป็น ต้องมีหลักทรัพย์ และ บุคคล มาค้ำ ประกัน

เมื่อสินเชื่อได้รับอนุมัติแล้ว ทาง ธนาคาร จะทำการ โอนเงิน เข้าในบัญชี ธนาคาร ที่ทางลูกค้า ได้แจ้งเอาไว้ ทันที

มีวงเงิน ให้ยืมได้ ตั้งแต่

ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 3,000,000 บาท

1.กู้ยืมเงิน ที่ 20,000 ถึง 30,000 บาท ผ่อนได้นาน 24 เดือน

2.กู้ยืมเงิน ที่ 30,001 ถึง 99,999 บาท ผ่อนได้นาน 60 เดือน

3.กู้ยืมเงิน ที่100,000 ถึง 3,000,000 บาท ผ่อนได้นาน 72 เดือน

การชำระคืน เงินให้กู้ยืม

-ชำระเงินคืนให้ทาง ธนาคาร เป็นรายเดือน ที่เดือนละ เท่าๆกัน

-คิด อัตรา ดอกเบี้ย แบบ ลดต้น และ ลดดอก

-ระยะ เวลา ในการ ผ่อนชำระคืน ขั้นต่ำ ที่ 12 เดือน นานสุด ที่ ไม่เกิน 72 เดือน

เงื่อนไข ของ ผู้ขอ สินเชื่อ

1-ต้องมี อายุ 20-60 ปี

2-มี รายได้ ขั้นต่ำ ที่

(2.1) มีรายได้ที่ 15,000 บาท สำหรับ พนักงาน ประจำ ที่บรรจุแล้ว

(2.2) มีรายได้ที่ 15,000 บาท สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ

3-มีเบอร์ โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้

เอกสาร ในการขอ สินเชื่อ

1.สำเนา บัตร ประชาชน หรือ สำเนา บัตร ข้าราชการ ที่มีเลขประจำตัว ประชาชน และ รูปถ่าย พร้อม สำเนา ทะเบียน บ้าน

2.สลิป เงิน เดือน ล่าสุด หรือ หนังสือ รับรอง เงิน เดือน ย้อนหลัง ที่ 3 เดือน สำหรับ พนักงาน ประจำ

3.สำเนา หนังสือ จด ทะเบียน ห้าง หุ้น ส่วน จากทาง กระทรวง พาณิชย์ / สำเนา ยอดเงินฝาก ย้อนหลังที่ 6 เดือน สำหรับ เจ้าของ กิจการ

4.สำเนา บัญชี ธนาคาร หน้าแรก ของต้องการให้ ธนาคาร โอน เงิน เข้า

ในการคิด อัตรา ดอกเบี้ย สินเชื่อ บุคคล Speedy Loan นั้นสามารถ ใช้ได้กับ ลูกค้า ที่ทำการ สมัคร และ ได้รับ อนุมัติ ในระหว่าง 1 ต.ค ถึง 31 ธ.ค 63

การ อนุมัติ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เป็นไปที่ ธนาคาร กำหนด เท่านั้น

สมัครขอ สินเชื่อ ได้ที่ SCB ไทยพาณิชย์

สอบถาม ข้อมูล เพิ่มเติม ได้ที่ Call Center 02-777-7777