ฝุ่นพิษ PM 2.5 ถล่มหนัก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 20 พื้นที่ ขั้นวิกฤติ

ทั่วไป

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรย ากาศทั่วกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 มีค่า 220 ไมโครกรัม /ลบ.ม. ซึ่งสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน ในขณะที่แรงงานก่อสร้างยังคงทำงานท่ามกลางปริมาณฝุ่นหนาแน่น โดยใส่แมสก์กันฝุ่นประกอบกับเป็นช่วงแพร่กระจายของ CV-19 ทุกคนจึงต้องระมัดระวังในการดูแลตัวเอง

ฝุ่น PM 2.5

วันเดียวกัน ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิ ษทางอากาศ กรมควบคุมมลพิ ษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิ ษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ช่วงเวลา 07.00 น. ตรวจพบค่าระหว่าง 49-110 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) เกินค่ามาตรฐานจำนวน 71 พื้นที่ จากทั้งหมด 73 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

โดยค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานสูงสุดในระดับวิกฤติสีแดง 20 พื้นที่ ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดที่ริมถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม. 110 มคก./ลบ.ม. ริมถนนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 107 มคก./ลบ.ม. (ดูเพิ่ม) ส่วนที่เหลือส่วนมากเป็นพื้นที่สีส้ม คุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ในบริเวณพื้นที่สีแดง

ขอประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ ส่วนพื้นที่สีส้ม ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ประชาชนกลุ่มเสี่ย งควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ งดเว้นการเผาในที่โล่งทุกประเภท และห้ามใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด