สอนวิธี ยืมเงิน บัตรกดเงินสด 30,000 บ. ธนาคารออมสิน ไม่มีคนค้ำประกัน

ทั่วไป

สอนวิธี ยืมเงิน บัตรกดเงินสด 30,000 บ. ธนาคารออมสิน ไม่มีคนค้ำประกัน

บัตรกด เงินสด เงินให้กู้ยืม ยืมเงิน จากธนาคาร ออมสิน ในชื่อ People Card นั้นเป็น บัตรกด เงินสด สินเชื่อ หมุนเวียน ให้กู้ยืมเงิน เพื่อมาเป็น ค่าใช้จ่าย ค่าอุปโภค บริโภค ตามความต้องการ และยัง พิเศษ มากๆ คือ ไม่ต้องมี หลักทรัพย์ ในการมาค้ำ ประกัน และไม่ต้องมี คนมาค้ำ ประกัน อีกด้วย มี วงเงิ น ให้กู้ ยืมเงิน ได้สูงสุด ที่ 30,000 บาท สรุปก็คือ สินเชื่อ ให้กู้ยืมเงิน ตัวนี้ มีใว้สำหรับ ผู้ที่ อยากจะ ยืมเงิน ทุกคน เพราะไม่จำเป็น ต้อง ใช้หลักทรัพย์ มาค้ำ ประกัน ใดๆ

คนที่มี เงินเดือนน้อย อยากจะขอกู้ ยืมเงิน สามารถทำได้หรือไม่ บัตรกด เงินสด ออมสิน เพียงมี เงินเดือนที่ 7000 บาท ก็สมัครได้แล้ว

ธนาคาร ออมสิน กำหนด คุณสมบัติ ของผู้ที่จะขอ เงินให้กู้ยืม ยืมเงิน จากบัตร คือ จะต้องมี สัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี มีอายุงาน ที่มากกว่า 1 ปีขึ้นไป สำหรับ ผู้ที่มี รายได้ ประจำ

และ ไม่เกิน 65 ปี สำหรับ ผู้ที่ ประกอบ อาชีพอิสระ หรือ เจ้าของ กิจการ ที่ทำมานานกว่า 1 ปี ขึ้นไป โดย มีรายได้ ขั้นต่ำ 7,000 บาท/เดือน

มีอัตรา ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม กรณีที่ ผิดนัดชำระหนี้ รวมกัน สูงสุด ที่ไม่เกิน ร้อยละ 28 ต่อปี

ซึ่ง วงเงิน ของบัตร กดเงิน หรือ วงเงิน ให้ยืม เงินสด จากธนาคารออมสินนั้น ให้วงเงิน สูงสุดที่ 5 เท่า ของรายได้ เฉลี่ยเดือน 6 เดือน ขึ้นไป

เอกสาร ที่ใช้ สมัครบัตรกด เงินสด ออมสิน

ผู้ที่มี รายได้ ประจำ ประกอบไปด้วย

1.สำเนา บัตร ประชาชน หรือ สำเนา บัตรข้าราชการ ของผู้ที่มาขอ กู้ ยืมเงิน

2.สำเนา ทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ สำเนา สลิป เงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนา หนังสือรับรองเงินเดือน Statement หรือ สำเนา บัญชี เงินเดือน ย้อนหลังที่ 3 เดือน

3.หน้า สมุด บัญชี ของผู้ที่มาขอ เงินให้กู้ยืม ระบุชื่อ และ เลขที่ บัญชี

อาชีพอิสระ หรือ เจ้าของกิจการ เอกสารที่จะต้องเตรียม คือ

1.สำเนา บัตร ประชาชน

2.เอกสาร แสดงการดำเนิน ธุรกิจ มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

3.ต้นฉบับ / สำเนา เอกสาร แสดงรายได้ ย้อนหลังที่ 6 เดือน หรือ เอกสารแสดง การเสีย ภาษีเงินได้ หรือ เอกสาร อื่นๆ

4.Statement หรือ สำเนา บัญชี ธนาคาร ในนาม ผู้ที่สมัคร ขอ เงินให้กู้ยืม ย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมกับ หน้าสมุด บัญชี ที่ ระบุชื่อ และ เลขที่ บัญชี

บัตรกด เงินสด ออมสิน กี่วัน ถึงจะอนุมัติ

จากการหาข้อมูล พบว่า บัตรกด เงินสด ออมสิน ใช้เวลา ในการ อนุมัติวงเงิน เฉลี่ยที่ ประมาณ 1 เดือน ขึ้นไป

สามารถติดต่อ ขอทำบัตรกดเงินสด People Card ได้ที่ ธนาคาร ออมสิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ ขอให้ทุกคนผ่านนะครับ