ใหม่!! ธนาคารกรุงไทย ปล่อยให้กู้สำหรับอาชีพอิสระ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ ไม่ต้องค้ำประกัน

ทั่วไป

สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไม่เกิน 1 ล้านบาท กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเงินสด วงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

checkimg วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ เเต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
checkimg ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
กู้ให้ยืมเงินง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้ ยืมเงิน

1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
2. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่เเสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
3. Statement
บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
4. เอกสารใบเเจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ